Čeho chceme dosáhnout ?

“V souvislosti se současným šířením onemocnění Covid-19, a s tím spojenými dopady, jsme se rozhodli pomoci jedné z nejpostiženějších skupin našeho obyvatelstva, a to našim starším spoluobčanům žijícím v domovech seniorů.

V rámci akce “Pomáháme s Europlasmou” jsme navázali kontakt se dvěma neziskovými organizacemi, které provozují domovy seniorů v oblastech našeho působení, a se kterými jsme společně identifikovali jejich potřeby, které významně mohou zlepšit kvalitu života jejich klientů

Rádi bychom tímto vyzvali naše dárce, aby nás v této aktivitě podpořili a pomohli nám získat prostředky, které pomohou zlepšit kvalitu života seniorů v našem bezprostředním okolí.

Dárce, který se rozhodne podpořit námi vybrané oblasti pomoci tím, že věnuje svou finanční náhradu jednomu z vybraných domovů seniorů, získá vedle dobrého pocitu z pomoci druhým také možnost snížit svůj daňový základ o 3 000 Kč za každý bezúplatný odběr krevní plazmy, a navíc od nás získá ještě drobnou pozornost.

Chtěl bych poděkovat všem dárcům, kteří se v souladu s pravidly této akce rozhodnou pomoci hned dvakrát, a to darováním krevní plazmy a poskytnutím konkrétní pomoci seniorům žijícím v domovech seniorů. I NA TO MÁŠ!”

Mag. Milan Zelený, provozní ředitel
Mag. Milan Zelený, provozní ředitel

Během jakého období akce probíhá?

Pondělí, 25. 05. 2020 – Úterý, 30. 06. 2020


Jaký je náš cíl?

Předání finančního daru ve výši 50 000 Kč každé partnerské organizaci, to znamená zlepšení kvality života seniorů žijících v domovech seniorů o 100 000 Kč.

Tyto peníze budou využity na konkrétní iniciativy, které zlepší kvalitu života našich starších spoluobčanů žijících v domově seniorů, a kteří byli nejvýznamněji postižení omezeními spojenými s šířením onemocnění Covid-19.


Komu a jak chceme pomoci?

Domov pro seniory Chodov

Praha 4 - Domov pro seniory Chodov

Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov,
www.seniordomov.cz

Oblast pomoci:

„V době vypuknutí pandemie koronaviru byl Domov zasažen nákazou Covid-19. Vzhledem k pozitivně testovaným klientům a také nařízení Vlády ČR se celý Domov na několik týdnů uzavřel do přísné karantény. Klientům chyběl sociální kontakt, styky s rodinou a blízkými. Nebylo možné vídat se ani mezi sebou - se svými přáteli v rámci Domova.

Rádi bychom během letních měsíců zorganizovali společné setkání s hudební produkcí, krátkým programem a občerstvením jako poděkování klientům za jejich zodpovědný přístup a trpělivost v době karantény a nouzového stavu.“

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka

Středisko sociálních služeb Praha 9

Praha 9 - Středisko sociálních služeb Praha 9, z. u.

Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9,
www.ssspraha9.cz

Oblast pomoci:

„V Domově seniorů jsme se museli v souvislosti s vypuknutím epidemie COVID-19 přizpůsobit vysokým nárokům na hygienické podmínky. Od prvních dnů nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR jsme sháněli roušky, dezinfekci a další ochranné pomůcky. Našlo se hodně dárců, kteří nám s těmito materiály pomohli. Narazili jsme ale na další problém, a to nutnost zvýšené hygieny u prádla, zejména u prádla ložního. Nutnost častější výměny ložního prádla klientům nás postavila před problém, kterým byl nedostatek prádla na výměnu a u některého prádla nemožnost jeho vyvářky.

Potřebovali bychom proto zakoupit kvalitní ložní prádlo pro klienty Domova seniorů Novovysočanská – ložní povlečení + prostěradlo.“

Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka

Jak můžete pomoci vy - dárci?

  1. Rezervujte si svůj termín odběru během období probíhající sbírky v jednom z našich dárcovských center.

    • Pokud jste již našimi dárci, objednejte si co nejdříve odběr Vašeho dalšího odběru
    • Pokud se našimi dárci teprve chcete stát, určitě neváhejte a zaregistrujte se u nás přes jednoduchý registrační formulář
  2. Při návštěvě centra v den vašeho odběru informujte našeho pracovníka na recepci o vašem přání věnovat svou finanční náhradu jedné z výše uvedených inciativ.
  3. Absolvujte svůj odběr a získejte odznak účastníka iniciativy „I na to máš“ vč. drobné pozornosti.
  4. Celkově vybraná částka bude po ukončení sbírky převedena na účty jednotlivých partnerských institucí.

Jak pomůžeme my - Europlasma?

  • Částku, kterou během probíhající akce nashromáždíme od dárců pro obě partnerské organizace, závěrem znásobíme až do výše 50 000 Kč.

Více se o průběhu této akce se můžete dozvědět v závazných pravidlech akce zde.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY!

Přihlášení dárce

Splňujete kriteria potřebná pro dárce? Registrujte se on-line. Stačí uvést Váš telefon nebo e-mailovou adresu. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat a domluví s Vámi termín vstupní prohlídky.